video

Nezbytné pro nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby. V uzavřeném stavu má součinitel prostupu tepla 0,95 Wm–2K–1.

berbel PRINCIP

berbel těsnící uzávěr odvodu par je vhodný pro využití v nízkoenergetických a pasivních novostavbách, ale i pro rekonstrukce stávajících kuchyní. Samozřejmostí je Blower Door certifikát.

katalog

Více produktů naleznete v katalogu. Stačí jen kliknout na tlačítko.