AutoRun modul

Spojení varné desky s odsavači berbel

Po zapnutí varné desky a určení varné zóny se automaticky spustí motor odsavače par na třetí výkonnostní stupeň. Zapne se také i osvětlení varné desky na odsavači. Modul sám rozezná, kdy je varná deska v provozu, a spáruje ji skrze Bluetooth s odsavačem par. Během vaření se dá odsavač par ovládat dálkovým ovládáním s využitím všech funkcí bez omezení. Při vypnutí varné desky se vypne odsavač par a zapne se funkce doběhu odsávání.

katalog

Více produktů naleznete v katalogu. Stačí jen kliknout na tlačítko.